Tarkastukset

Riskienhallinnalla yritys voi turvata liiketoimintaa ja parantaa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sisäiset tarkastukset kuuluvat systemaattiseen riskienhallintaan sekä auttavat päätöksenteossa arvioimaan ja hallitsemaan ennakkoon liiketoimintaan liittyviä riskejä.

Tarkastuspalvelumme perustuu aina yrityksen liiketoiminnan ja organisaation analysointiin, jotta tarkastukset voidaan kohdistaa yrityksesi haluamalla tavalla ja siten niistä voidaan saada tavoiteltu hyöty yritykselle.  Käytännössä tarkastuksissa arvioidaan liiketoiminnan eri osa-alueilla olevia epävarmuustekijöitä (riskejä) ja annetaan tähän liittyen parannusehdotuksia liiketoiminnan riskienhallintaan sekä kehittämiseen.

Tarkastuspalvelumme sisältää:

  • Riskienhallinnan käyttöönotto ja kehittäminen (tarkastukset/koulutus)
  • Säännösten ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen liittyvät ohjelmat
  • Yksittäiset tarkastukset (esim. sijoituspalvelutoiminnan eri osa-alueet, markkinointikäytännöt, henkilöstöhallinto, jakelukanavat, valvontatoiminnot, verkkomainonta)
  • Säännölliset tarkastukset (ks. Yksittäiset tarkastukset)

Tarkastuspalvelussa sovitaan erikseen määritellystä kertaluonteisesta tarkastuksesta tai sisäisen tarkastuksen (osittaisesta) ulkoistamisesta. Palvelu kohdistuu tällöin yrityksesi tarpeen mukaan eri toimintojen suunnitteluun ja aina käytännön toteutukseen sekä valvontaan asti. Koulutamme myös yrityksesi omaa henkilöstöä liiketoiminnan säännölliseen valvontaan liittyvissä asioissa.

Annamme mielellämme lisätietoja Tarkastuspalveluistamme, ja kerromme, kuinka voimme parhaiten auttaa yrityksesi liiketoiminnan kehittämisessä.

Tarkastuspalvelu lyhyesti

  • Yrityksessä tehdään riskiperusteinen arviointi mahdollisista tarkastuskohteista
  • Valitut kohteet tarkastetaan ja tarkastuksen tuloksista raportoidaan
  • Tarkastuksen perusteella annettujen toimenpide-ehdotusten toteutumista seurataan sovitulla tavalla tai vaihtoehtoisesti yritykselle annetaan toimintaohjeet omaehtoiseen seuraantaan
Pyydä lisätietoja palvelusta