Yritys

Tarjoamme asiantuntevia ja käytännönläheisiä lakipalveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Erikoisalaamme on erityisesti liiketoiminnan ennakointiin liityvät asiat eri oikeuden aloilla. Yksityishenkilöitä palvelemme monissa perhe-elämään, työhön ja kuluttajasuojan alaan kuuluvissa kysymyksissä.

Yrityksenä olemme melko uusi, mutta ammattilaisillamme on kokemusta sekä yritysten että yksityishenkilöiden asioiden hoitamisesta jo 1990-luvun lopulta alkaen. Toimeksiantojen hoitamisessa käytämme tarvittaessa asiantuntijaverkostoamme, minkä vuoksi voimme tarjota asiakkaillemme monipuolista näkemystä ja paikallista osaamista myös ulkomailla. Suomen lisäksi toimimme Itävallassa ja Saksassa, jolloin käytämme tehtävien hoidossa myös paikallisia yhteistyökumppaneita.

Keskeisenä periaatteenamme on asiakaslähtöisyys, joka merkitsee meille sitä, että ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan tai henkilökohtaisen tilanteen kokonaisuutena. Vain tällöin voimme parhaiten tarjota asiakkaidemme erilaisiin tilanteiseen sopivia ja selkeitä ratkaisuja. Varmistaaksemme hyvän palvelun asiakkaillamme on lisäksi aina nimetty yhteyshenkilö, joka on asiakkaiden käytettävissä palveluihimme liittyvissä asioissa.

Valmistautuneena tulevaisuuteen

Vuodenvaihde on perinteisesti ollut ajankohta, jolloin samanaikaisesti tulee voimaan useita muutoksia lakeihin ja muuhun sääntelyyn. Liiketoiminnassa tulee säännösmuutosten ohella aika ajoin tarve arvioida liiketoiminnan kehittämistä, yrityksen hallinnon järjestämistä ja näihin liittyviä pitkäaikaisia suunnitelmia.  Olipa kyseessä säännösmuutos tai liiketoiminnasta lähtenyt tarve muutoksille, niin autamme yrityksiä ennakoimaan muutoksia ja ratkaisemaan erilaisia haasteita, jotta yrityksesi voi toimia myös jatkossa tehokkaasti.

Voidaksemme avustaa asiakkaitamme erilaisten asioiden hoidossa otamme vastaan mielellämme kaikkea palautetta ja kiitämme kaikkia palautetta antaneita. Saadun palautteen perusteella olemme voineet ottaa käyttöön uusia sähköisiä palveluita ja kehittää nykyistä palvelutarjontaamme.

Yhteistyöterveisin

Lauri Koponen

Toimitusjohtaja

Grantem Oy