Toimintaperiaatteet

Arvot

Haluamme olla asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme luottamuksen arvoisia. Luottamuksen perusta on yrityksemme arvoissa, joita noudatamme päivittäisessä toiminnassamme.

Olemme avoimia erilaisille ja uusille näkemyksille.

Kehittämme toimintaamme, jotta voimme jatkuvasti tuottaa asiakkaitamme hyödyntäviä palveluja.

Sitoudumme toimimaan parhaan tuloksen aikaansaamikseksi asiakkaillemme ja toimitamme sen, mitä olemme luvanneet tehdä.

Toimimme rehellisesti ja luotettavalla tavalla.

Kannustamme hyviin suorituksiin ja vastuunottamiseen.

Ympäristö

Grantemin ympäristöohjelman tavoitteena on luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen. Tärkeimmät kehityskohteemme ovat energiatehokkuus, materiaalien käyttö ja työtehtävien organisointi. Tarjoamme ympäristöoppaan henkilökunnan ja yhteiskumppaniemme jokapäiväiseen käyttöön. Lisäksi annamme henkilökunnallemme taloudellisia kannustimia liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden hankintaan.

Käytännössä ympäristöohjelmamme puitteissa on tehty erilaisia toimenpiteitä jo heti yrityksen alkuvaiheista alkaen, mistä on alla esimerkkejä:

  • Ympäristöystävälliset sähkösopimukset
  • Tilojen energian käytön vähentäminen
  • Elinkaarimallin käyttöönotto hankinnoissa
  • Pyöräilyä ja julkista liikennettä suositaan työmatkoilla
  • Materiaalien lajittelu ja kierrätys
  • Sähköisten palvelujen kehittäminen
  • Etätyön tukeminen työtehtävien organisoinnissa

Kehittääksemme ekotehokkuutta seuraamme toimintaamme säännöllisesti ja pyrimme etsimään uusia toimintamalleja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Parannusehdotukset ovat osa sisäistä palkitsemisjärjestelmäämme, jossa kannustamme tuomaan esille ympäristöä säästäviä toimia ja ideoita.