Lakipalvelut

Avustamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä erityisesti verotukseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa. Lähtökohtana palveluissamme on asiakkaan tilanteen ymmärtäminen, jolloin voimme tarjota asiantuntevia ja yksilöllisiin tilanteisiin soveltuvia ratkaisuja. Neuvontapalvelumme toimivat tukena erityisesti silloin, kun suunnitellaan vaihtoehtoja tulevan liiketoiminnan tai henkilökohtaisten asioiden järjestämiseen. Tavoitteenamme onkin tarjota  sellaisia ratkaisuja, joista on asiakkaalle hyötyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Yksityishenkilöiden palvelut

Tarjoamme yksityishenkilöille useita palveluja, jotka suunnittelemme henkilön tilanteen ja tavoitteiden mukaan. Useat palvelumme ovat kiinteähintaisia, jolloin palvelun lopullinen hinta on selkeästi asiakkaan tiedossa jo ennen sopimuksen tekemistä.

Esimerkkejä palveluistamme:

 • Avioehtosopimus
 • Hoitotestamentti ja edunvalvontavaltuutus
 • Lahjakirja
 • Perinnönjaon asiakirjat ja ilmoitukset verohallinnolle
 • Perukirja
 • Testamentti
 • Verotuksen suunnittelu (tuloverotus, perintöverotus, muut verot)

Asiakaspalvelumme auttaa sinua palveluihimme liittyvissä kysymyksissä.

Pyydä lisätietoja palvelusta

Yritysten palvelut

Useat lait ja viranomaisohjeet määrittävät toimintamahdollisuuksia muun muassa sopimuksissa, markkinoinnissa ja työtekijöiden palkitsemisessa. Lisäksi verotuksen suunnittelu on tärkeää erityisesti liiketoiminnan, omistuksen ja lainsäädännön muuttuessa. Myös yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset antavat perusteita arvioida mahdollisia vaihtoehtoja liiketoiminan järjestämisessä.

Lakipalveluihin kuuluvat:

 • Asiakirjojen tarkastukset
 • Compliance
 • Markkinointi
 • Nettikauppojen tarkastukset
 • Rekisteröinnit ja yritysten perustamiset
 • Sisäisten ohjeiden päivittäminen
 • Sopimukset
 • Tietosuoja
 • Työsuhteet ja palkitseminen
 • Verotus

Sähköisistä lakipalveluista on tarkempia tietoja sivuilla Säännösten Päivitys, Yrityksen Oma Lakimies ja Tarkastukset.

Yrityskoulutus

Henkilöstön osaaminen on useimmille yritykselle yksi liiketoiminnan tärkeimmistä tekijöistä, minkä vuoksi järjestämme lainsäädääntöön liittyvää koulutusta erityisesti taloushallinnon ja myynnin parissa työskenteleville. Kohderyhmän mukaan tehtävä koulutus nostaa henkilöstön osaamistasoa ja siten parantaa yrityksen mahdollisuuksia toimia tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tarjoamme verkkokoulutusta eri aiheista ja suunnittelemme verkkokoulutuksen asiakkaan tarpeen mukaan. Tällöin koulutus voidaan toteuttaa joustavasti ja osallistujien ei ole välttämätöntä varata aikaa tiettynä ajankohtana. Verkkokoulutuksessa painotamme luentojen sijaan joko itsenäistä opiskelua tai ryhmätyöskentelyä.

Alla on esimerkkejä yrityksille suunnatuista koulutuksistamme:

 • Arvonlisäveron ilmoittaminen
 • Osakeyhtiöiden ajankohtaista (useita aiheita)
 • Palveluiden arvonlisäverotus (useita aiheita)
 • Riskienhallinnan järjestäminen (useita aiheita)
 • Sopimusriskit
 • Suoramarkkinoinnin ja mainonnan sääntely
 • Tuloverotuksen ajankohtaista

Kerromme mielellämme samalla myös muusta ajankohtaisesta koulutustarjonnastamme. Tarkempia tietoja koulutuksista on saatavilla asiakaspalvelusta.

Pyydä lisätietoja palvelusta